درباره ما

درباره ما

آنچه باید درباره ما بدانید

آنچه مهم است تا درباره ما و شرایط کاری ما بدانید.

موج تجارت ماندگار یک مجموعه با هدف تسهیل امور بازرگانی و متمرکز بر صادرات سنگ های تزئینی ساختمانی می باشد. این مجموعه با تکیه به روابط متعدد و با کیفیت خود با معادن و کارخانجات داخلی و خارجی فعال در صنعت سنگ و همچنین قرار گیری در قطب سنگ کشور، اصفهان این پتانسیل را در خود می بیند که به عنوان پلی مستحکم مابین تولید کنندگان داخلی و خریداران خارجی به ایفای نقش ملی خود پرداخته و سهم کوچکی در توسعه بازارهای صادراتی کشور عزیزمان داشته باشد.